Pasowanie Pierwszoklasistów

12 października wszyscy uczniowie, rodzice i grono pedagogiczne wzięli udział w uroczystości oficjalnego przyjęcia pierwszoklasistów w szeregi uczniów Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie.Tradycyjnie już uczniowie klasy szóstej poprowadzili program artystyczny, który był montażem słowno - muzycznym. Pierwszaki musiały wykazać się różnymi umiejętnościami, a więc tańczyli, recytowali wiersze, śpiewali piosenki o szkole, rodzinie i ojczyźnie. Swój egzamin zdali celująco. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie, a Pani Dyrektor – wielkim ołówkiem - dokonała pasowania każdego ucznia. Wraz z życzeniami sukcesów w nauce pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, plany lekcji i słodycze. Program artystyczny przygotowały wychowawczynie klas szóstej i pierwszej – Pani Beata Gołębiowska i Pani Aleksandra Zielińska.

Tego samego dnia odbyło się również uroczyste pasowanie dzieci pięcioletnich na żaczków. Oni również otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkie dzieci z oddziału przedszkolnego obdarowano słodyczami, które ufundowała Rada Rodziców.
Na zakończenie tej podniosłej uroczystości Samorząd Uczniowski, w imieniu wszystkich uczniów i rodziców, złożył życzenia i wręczył kwiaty wszystkim pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.