Szkolny Konkurs „Wiedzy o lekturach”

   17 czerwca został rozstrzygnięty konkurs „Wiedzy o lekturach”.  Wzięli w nim udział uczniowie klas I – III. Odpowiadając na pytania konkursowe udowodnili, że aktywnie uczestniczyli w lekcjach, doskonale opanowali umiejętność czytania ze zrozumieniem i potrafią zapamiętać wiele szczegółów z przeczytanej lektury. Znają tytuły książek, ich autorów i bohaterów. Pamiętają ciekawe wydarzenia, miejsca i przedmioty. Wszystkim uczestnikom należą się wyrazy uznania. Rywalizacja była bardzo zacięta, gdyż na czołowych miejscach różnica wynosiła po jednym punkcie, a w klasie drugiej zwycięzcę wyłoniła dogrywka. W rezultacie mistrzowską wiedzę zaprezentowali :

klasa I  -  Adam Sudoł,

klasa  II  -  Nikola Zaworska,

klasa  III -  Wojciech Zielas.

Uczniowie zajmujący pierwsze miejsca otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, pozostali – nagrody pocieszenia.