Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

27 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na uroczystość przybyli uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście : Pani Aleksandra Klinger – Kierownik Miejskiego Zespołu Oświaty w Łabiszynie, ksiądz proboszcz Krzysztof Sobieralski oraz radni Pani Agnieszka Kupis i Pan Henryk Buczkowski.Pani dyrektor Alina Zabłocka wręczyła nagrody książkowe i dyplomy oraz świadectwa szkolne z wyróżnieniem uczniom, którzy w ciągu całego roku szkolnego uczyli się sumiennie oraz wykazali się wysokimi umiejętnościami w licznych konkursach pozaszkolnych.Tego dnia żegnaliśmy również uczniów klasy szóstej, którzy ukończyli szkołę podstawową i od września rozpoczną naukę w gimnazjum. Klasy szósta i żegnająca ich klasa piąta przygotowały programy artystyczne, które bardzo wszystkich wzruszyły. Niestety nie obyło się bez łez wzruszenia. Pani dyrektor życzyła wszystkim miłych i słonecznych oraz bezpiecznych wakacji.