Historia

Fragmenty z kroniki szkolnej założonej zimą 1958/1959 przez p.o. kierownika szkoły Tadeusza Kuligowskiego: Wstęp W czasie drugiej wojny światowej zniszczone zostały wszystkie akta szkolne, jak również kronika szkolna. Przystępując do spisywania nowej kroniki szkolnej muszę z przykrością stwierdzić, że nie znalazłem żadnych dokumentów zawierających wiadomości z przeszłości miejscowości jak również i szkoły. Wiadomości o miejscowości i o istnieniu szkoły zresztą bardzo skąpe ogólnikowe czerpałem z opowiadań miejscowej ludności.

Historia miejscowości: Wieś Ojrzanowo zwana dawniej Nowiny powstała na gruntach hr. Skórzewskiego w poł. XIX w. W tym to czasie były właściciel hr. Skórzewski wyrąbał las i na tym nowym polu osiedliła się służba dworska na bardzo małych działkach od kilku do kilkunastu mórg, stąd nazwa „Nowiny”. Osiedleńcy, którzy działki wykupili pochodzili z okolicznych majątków hr. Skórzewskiego, który miał pałac w Lubostroniu a folwark Ojrzanowo skąd powstała późniejsza nazwa wsi. Największe nasilenie parcelacji dóbr Skórzewskich przypada na okres międzywojenny w latach między rokiem 1920 a 1939. Historia szkoły: Szkoła w Ojrzanowie powstała w II poł. XIX w. Zbudowana została przez hr. Skórzewskiego z drewna. Uległa zniszczeniu przez spalenie i znów została odbudowana. W okresie germanizacji pamiętny jest strajk szkolny w roku 1907. Młodzież miała zakazane przez rodziców odmawiać modlitw i uczyć się religii w języku niemieckim. Za opór stosowane były kary cielesne i różne środki terroru. Z nauczycieli najdalszych czasów ludność pamięta Kina. Był to nauczyciel narodowości niemieckiej, który pracował w szkole tutejszej przed I wojną światową. Czas jego urzędowania przypada na okres strajku szkolnego. W związku ze strajkiem szkolnym, z powodu stosowania represji popada w konflikt z miejscową ludnością, co jest powodem przeniesienia się do innej szkoły. Tak głosi opowieść miejscowa. Po Kinie obejmuje szkołę ob. Matuszewski. Był to Polak. Przybywa do Ojrzanowa przed I wojną światową, pracuje przez okres I wojny oraz pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości. W roku 1921 przenosi się do Bydgoszczy. Na jego miejsce przybywa ob. Alery Jan, który pracuje aż do wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 r.Dokąd pamięć ludzi tutejszych sięga wspominają, że w tutejszej szkole pracowało przeważnie dwóch nauczycieli. Znane są tylko nazwiska nauczycieli kierujących, drugie siły nauczycielskie, byli to przeważnie młodzi ludzie, którzy się często zmieniali, i nie utrwaliły się w pamięci tutejszej ludności.Nauczyciel Alery po zajęciu Polski przez Niemcy w 1939 r. został wysiedlony w okolice Mińska Mazowieckiego, gdzie zginął w roku 1943. Budynek szkolny w okresie okupacji został przeznaczony przez władze niemieckie na mieszkania dla rodzin niemieckich usuniętych z terenów Związku Radzieckiego.

Rok szkolny 1944/1945 Dnia 21 stycznia 1945 r. Ojrzanowo i okolice zostały wyzwolone z pod okupacji niemieckiej przez Armię Czerwoną. Budynek szkolny w okresie okupacji był zajęty przez ludzi nie związanych ze szkołą i dlatego został bardzo zniszczony i zanieczyszczony. Między innymi została zniszczona cała podłoga na strychu [..] W marcu 1945 r. ob. Waszczuk Kazimierz z pomocą miejscowej ludności przystąpił do oczyszczenia szkoły i organizowania nauczania w szkole. Zapisanych wówczas zostało 90 dzieci. Pierwszego nauczania podjął się wymieniony ob. Waszczuk Kazimierz w marcu 1945 r. [...] Nauka trwała do 20 lipca 1945r. W czasie ferii podczas przeprowadzonego remontu odmalowano izby lekcyjne i mieszkania nauczycieli, oraz przestawiono wszystkie piece. Rok szkolny 1960/1961 W czasie ferii letnich został opracowany dokładny plan budowy nowej szkoły podstawowej w Ojrzanowie z uwagi na to w remontach szkoły uwzględniono tylko przestawienie piece kaflowego w klasie oraz poprawienie wypalonego paleniska w piecu w kancelarii szkoły. Rok szkolny 1962/1963 W dniu 27 maja wytyczono grunt pod budowę nowego budynku szkolnego i rozpoczęto realizację tej inwestycji. Budowy szkoły podjęło się Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Bydgoszczy. Rok szkolny 1963/1964 Po upływie roku od rozpoczęcia budowy nowej szkoły prace są już dosyć dobrze zaawansowane. Budynek wykonany jest w stanie surowym i przystąpiono do jego otynkowania.

Rok szkolny 1964/1965 W dniu rozpoczęcia roku szkolnego nastąpiło uroczyste oddanie nowego budynku szkolnego w posiadanie młodzieży i miejscowego społeczeństwa. W dniu otwarcia nowej szkoły to jest 1 września 1964 roku odbyło się zwiedzanie budynku szkolnego i z tej okazji udostępniono kronikę szkolną zwiedzającym [...] Uroczystościom towarzyszył wesoły i ożywiony nastrój z tak pięknego daru jaki otrzymała młodzież szkolna. [...] W czerwcu 1965 roku rozpoczęto kapitalny remont byłego budynku szkolnego z przeznaczeniem na mieszkania dla nauczycieli.