Spotkanie misyjne

28 października odwiedził nas ksiądz Franciszek Jabłoński - Dyrektor Diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Ksiądz Franciszek poprowadził spotkanie misyjne, opowiedział o misjonarzach Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej pracujących na całym świecie. Podziękował naszej społeczności szkolnej za wieloletnią współpracę i systematyczne włączanie się w różne inicjatywy misyjne.