INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019 / 2020

Po ponad dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej - 02 września, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.
Uroczystość zainaugurowała Pani Irena Pyrzyna – Pasek, która powitała wszystkich zgromadzonych.
Przedstawiła społeczności szkolnej nową dyrektor Zespołu Szkół w Lubostroniu – Panią Agatę
Wojciechowską, która poprowadziła dalszą część uroczystości.
Następnie wszystkie dzieci przeszły do klas na spotkania ze swoimi wychowawcami.
Dobrego roku dla wszystkich.