pierwszej

Udzielam pierwszej pomocy

Ostatnie dni przed wakacjami warto poświęcić na przypomnienie sobie zasad udzielania pierwszej pomocy. Dwie nauczycielki - Pani Kasia i Pani Agnieszka, po raz kolejny przeprowadziły takie szkolenie dla wszystkich dzieci z naszej szkoły. Takie zajęcia są zawsze bezcenne, gdyż uczą nas bardzo ważnych w życiu umiejętności - ratowania ludzkiego życia.

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

21 października odbyła się uroczystość przyjęcia pierwszoklasistów w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie. Poprowadzili ją uczniowie klasy szóstej, a pierwszaki zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej Ojczyzny i zasad, które ułatwiają życie szkolne. Najmłodsi uczniowie złożyli ślubowanie, a pasowania na uczniów dokonała Pani Dyrektor Alina Zabłocka. Na pamiątkę tego dnia otrzymali okolicznościowe dyplomy i słodkie prezenty.