SPRZĄTANIE ŚWIATA

SPRZĄTANIE ŚWIATA

21 września, jak każdego roku, uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
Trochę tych śmieci zebraliśmy, ale cieszy fakt, że każdego roku jest ich mniej. Może nadejdzie taki
dzień, że już nie trzeba będzie prowadzić takich akcji. Może ludzie nauczą się szanować naszą
planetę – ZIEMIĘ.