METODY SKUTECZNEGO UCZENIA SIĘ

METODY SKUTECZNEGO UCZENIA SIĘ

25 września uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez psychologa i pedagoga z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żninie, których głównym celem było zapoznanie dzieci ze skutecznymi metodami uczenia się. Jest to szczególnie ważne
dla uczniów przechodzących z nauczania zintegrowanego do nauczania przedmiotowego.
Podobne zajęcia Panie przeprowadziły z uczniami klasy trzeciej.