STOP PRZEMOCY

STOP PRZEMOCY

16 listopada odbyło się w szkole podsumowanie akcji "STOP PRZEMOCY". Przez cały tydzień uczniowie wszystkich klas oraz dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowywali plakaty nawiązujące tematycznie do walki z wszelkimi rodzajami przemocy, z którymi spotykamy się
każdego dnia zarówno w szkole, jak i poza nią. Kolorem tej akcji był kolor pomarańczowy.
Odbyły się również na ten temat liczne pogadanki z wychowawcami, przystrojono szkolną
świetlicę, na zajęciach z wychowania fizycznego odbyły się rozgrywki sportowe - wiadomo,
że obowiązywała zasada fair play.